جزوه های رایگان

اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۹

پروژه

توضیحات مهندسی برق زیرمجموعه‌ای از مهندسی است که طرفداران بسیار زیادی دارد زندگی کردن در دنیای مدارها و بردهای رشته برق برای هر کسی میتواند جذاب […]
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۹

جزوات آموزشی

١- شناخت ساختمان اتم ٢- آشنایی با عوامل تأثیر گذار در نیروی بین بارهای الکتریکی ٣- شناخت انواع میدانهای الکتریکی ۴- آشنایی با انواع مواد وعوامل […]
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۹

فیلم آموزشی

پیش‌تر به مطلبی تحت عنوان پتانسیل الکتریکی پرداختیم. در مطلب مذکور گفتیم که اختلاف پتانسیل بیان کننده انرژی پتانسیل بوجود آمده ناشی از میدان الکتریکی در […]

جزوه های غیر رایگان

09351835492